ImplantDB Shadow
Etusivu
Shadow
Corner X-Ray picture
ImplantDB
ImplantDB on helppokäyttöinen selainpohjainen ohjelma, joka mahdollistaa tekonivelkirurgiaa tarvitsevien potilaiden potilastietojen ja tutkimusten tehokkaan hallinnan. Ohjelma helpottaa potilaiden pre- ja postoperatiivista seurantaa, sekä mahdollistaa operatiivisten tietojen yksityiskohtaisen rekisteröinnin. ImplantDB -ohjelmassa on huomioitu Lääkelaitoksen ylläpitämän implanttirekisterin edellyttämät tiedot. ImplantDB -ohjelman avulla on helppo seurata eri tekijöiden, kuten käytettyjen materiaalien tai tekniikoiden vaikutusta hoidon tuloksellisuuteen ja laatuun.

ImplantDB -ohjelman selainpohjaisuus mahdollistaa ohjelman käytön mistä tahansa. Tämä puolestaan tukee palveluprosessia ja varmistaa katkeamattoman ja yhtenäisen hoitoketjun niin eri organisaatioiden kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin välillä.

Kirjautuminen
Shadow
Shadow Shadow
BCB Medical Ltd
for easy management
Copyright © 2010, 2011 BCB Medical Ltd. All rights reserved.
CornerCorner